TYLE ZYSKU ILE ODZYSKU - ŚWIECE ZAPACHOWE

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREENNIGHT.PL  

  

Postanowienia Ogólne

Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy

Adam Baryła reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem”.

Właścicielem sklepu GREENNIGHT.pl jest firma Adam Baryła GNC z siedzibą pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 17/133 40-881, Katowice.

Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością firmy Adam Baryła GNC, lub Adam Baryła GNC posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.).

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura Składania Zamówień

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę https://greennight.pl/ l Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu. W przypadku braku produktu znajdującego się na zamówieniu, klient zostanie poinformowany o tym fakcie i zostaną uzgodnione dodatkowe warunki co do sprzedaży produktu.

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. Podane kwoty to ceny brutto.

Do każdej przesyłki dołączana jest faktura dodana w zamówieniu lub przesłana na maila. W przypadku zakupu na firmę podczas składania zamówienia prosimy o informację w miejscu notatka dla klienta.

Klient może anulować zamówienie lub wprowadzać zmiany do momentu jego wysłania.

Obecnie, wszystkie zamówienia dostarczane są z pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej- InPost. Sklep posiada kilka form płatności. Warunki transakcji z wysyłką za granicę ustalane są indywidualnie.

Szczegółowe warunki nabycia towaru mogą być dodatkowo regulowane w opisie produktu.

Termin dostawy
Przewidywany czas realizacji zamówienia do 21 dni roboczych.

Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).Wypełniając formularz rejestracyjny klient poświadcza, iż wszystkie zawarte w nim dane są prawdziwe.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili złożenia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wiążąca i nie ulegnie zmianie. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

Każdemu zamówieniu zostanie przypisany unikalny numer. Numer ten jest przydatny w momencie chęci sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, dokonania w nim zmian lub jego anulowania. W tym celu po zalogowaniu się na stronie sklepu należy kliknąć pole [moje zamówienia].

Zmiany i anulowanie zamówienia są możliwe jedynie wtedy, kiedy zamówienie nie zaczęło być jeszcze realizowane. W momencie otrzymania przelewu przez firmę Adam Baryła GNC, status zostaje zmieniony na „przygotowanie w toku”. Kolejną zmianą statusu jest to treść „wysłane” gdy paczka zostanie przesłana do klienta